Redaktör och korrektur

Korrektur/redaktör

Beroende på hur långt Du har kommit i bearbetningen av Ditt manus, har Du olika behov. Efter att lektören sagt sitt och Du gjort de ändringar som eventuellt behövdes, kan språket behöva ses över. Meningsuppbyggnader, syftningsfel och språkbruk är sådant som en lektör normalt inte lägger fokus på. Det gör däremot en redaktör. Med hjälp av denna tjänst finslipar Du språket i ditt manus.

Kanske är Du själv duktig på formuleringar och språkbruk och då kanske det är en korrekturläsare Du behöver. Hur noggrann man än är, blir man gärna lite blind för sin egen text och det är lätt att missa stavfel, dubbelskrivningar med mera. De rättstavningsprogram som är inbyggda i många ordbehandlare är bra, men de missar ibland ord som är "rätt" men ändå "fel". Ett sådant exempel är om Du råkat skriva "han" istället för "har". Detta kan bara upptäckas genom manuell korrekturläsning. Använd vårt kontaktformulär för att få en offert.


Marwa Förlag


info@marwaforlag.se

Copyright © All Rights Reserved

facebook.com/marwaforlag/

Blogg; lagomlycklig.nu