Femte dagen

Femte Dagen - Ulrika Amador


När hon återfår medvetandet efter en svår olycka upptäcker Ylvette att hon lever tre olika liv, i tre olika tidsperioder. Människorna omkring henne vet inget om detta, trots att flera av dem förekommer i samtliga av hennes tre liv. Allt tyder på att de olyckor hon råkar ut för inte alls är olyckor, utan att alla hennes liv är i fara. Men varför? Vem vill se henne död?


Hon inser snart att det finns en gemensam nämnare för de tre liven. Något som hotar inte bara hennes existens utan mäktiga fienders trossystem. Kan hon använda sina olika liv för att lämna ledtrådar eller varna sig själv, innan det är försent?


Femte Dagen är en alternativhistorisk spänningsroman som utkom på Marwa Förlag i september 2017.

Mellan Silverbibelns rader (2019) är en fristående uppföljare till Femte dagen.